بازدید از لندفیل زباله شهرهای انار و امین شهر، با حضور دادستان شهرستان

بازدید از لندفیل زباله شهرهای انار و امین شهر، با حضور دادستان شهرستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات