بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراه معاونت پایش ورئیس اداره بازرسی اداره کل از کارخانه رب گوجه شهرستان جیرفت

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراه معاونت پایش ورئیس اداره بازرسی اداره کل از کارخانه رب گوجه شهرستان جیرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات