برگزاری جلسه کارگروه اجرایی نظامنامه جامع کیفیت منابع آب استان

جلسه کارگروه اجرایی نظامنامه جامع کیفیت منابع آب استان کرمان با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاون حفاظت و بهره برداری، دبیر کارگروه و سایر اعضا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۸ خردادماه ۹۸ جلسه کارگروه اجرایی نظامنامه جامع کیفیت منابع آب استان کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس احمدی افزادی دبیر کارگروه و سایر اعضا در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.
در این جلسه نسبت به مسائل کیفی آب استان  از جمله آلودگی دشت خاتون آباد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقررگردید هر کدام از اعضای کارگروه اقدام به تهیه گزارشات محوله نمایند.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات