سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان معرفی شد

سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان معرفی شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات