بازدید مهندس شاکری از مناطق  مرغزار و پاسیب شهرستان کرمان و گفتگو با جوامع محلی به منظور جلب مشارکت های

بازدید مهندس شاکری از مناطق مرغزار و پاسیب شهرستان کرمان و گفتگو با جوامع محلی به منظور جلب مشارکت های

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات