درخواست دیوان محاسبات استان با محوریت اراضی تملک شده بررسی شد

در جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان درخواست دیوان محاسبات استان نسبت به نحوه جمع آوری و ارائه مساحت اراضی تملک شده، مبلغ تملک و مبلغ مورد نیاز برای تملک اراضی مورد نیاز (مستثنیات) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۸ خردادماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مجریان طرح ها، سرپرست دفتر حقوقی و نماینده حقوقی طرح و توسعه در دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص درخواست دیوان محاسبات استان نسبت به نحوه جمع آوری و ارائه مساحت اراضی تملک شده، مبلغ تملک و مبلغ مورد نیاز برای تملک اراضی مورد نیاز (مستثنیات) به تفکیک هر کدام از طرح ها بحث و تبادل نظر گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات