هرگونه توسعه گردشگری در مخازن و منابع آب باید منطبق بر اصول...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری, مدیر عامل شرکت, معاون برنامه‌ریزی و حفاظت و بهره برداری, مدیر دفتر مطالعات پایه و جمعی از معاونین و کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان برگزار گردید درویشی با اشاره به گره خوردن بحث اشتغال با آب و محور توسعه بودن آب بر لزوم تدوین برنامه‌های کارشناسی شده برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های محدود تاکید نمود.

وی انجام بهینه فعالیتهای مبتنی بر آب را لازمه برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست دانست. درویشی با اشاره به این که پاره ای از سخت‌گیری‌ها برای صدور مجوزها در راستای توفیق در مدیریت آب است, صدور هر گونه مجوز تخصیص آب را تابع یکسری قوانین و مقررات بالادستی, بیلان آب و البته مسائل زیست محیطی دانست.  وی با اشاره به دستورالعمل های موجود برای استفاده از مخازن سدها به منظور اهداف گردشگری و تفریحی, هرنوع فعالیتی را منوط به رعایت شرایط کمی و کیفی منابع آب دانست. درویشی ضمن اشاره به مخازن آب زیرزمینی و کسری آن, خاطرنشان ساخت با همه محدودیت های پیش رو هدف از این نشست تعامل و مشارکت اصلح برای برنامه‌ریزی‌ روی داشته‌های منابع آب. است .

درویشی با اظهار این مطلب که ما امانتدار برنامه های تخصیص آب هستیم, خروج از برنامه های مدون را  منشا ایجاد مسائل حقوقی و قانونی دانست و بر همکاری های مشترک در قالب دستورات ابلاغی وزارت نیرو تاکید کرد. در ادامه وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب نیز با اشاره به اهمیت مطالعات بیلان آب برای تصمیم گیری, به منابع ارزشمند کارست استان برای توسعه گردشگری اشاره کرد و شکنندگی این سیستم‌ها را بسیار بالا عنوان نمود به نحوی که هرگونه تغییر کاربری یا توسعه باید مرتبط و منطبق بر حفاظت کیفی این منابع باشد. مومنه معاون برنامه ریزی نیز ضمن تایید موارد رعایت قانون و دستورالعمل ها, حفاظت از منابع آب را عاملی برای پایداری در توسعه گردشگری دانست. علی مرادی معاون حفاظت و بهره برداری نیز با اشاره به فعالیت های قبلی انجام شده و مجوزهایی که قبلاً صادر شده است اقدام بررسی مجدد مجوز ها را گامی برای ساماندهی تخصیص های داده شده ذکر کرد و خاطرنشان ساخت هر گونه فعالیتی که انجام می شود باید تا رسیدن به  هدف پیگیری شود .

در ادامه جلسه دکتر قادری مدیرکل میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی به نوبه خود دستگاه استعلام گیرنده است از اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و عنوان آن به عنوان عامل سوم یاد کرد.  دکتر قادری با اشاره به این که موانع سرمایه‌گذاری در گردشگری را باید رفع و شرایط را تسهیل کرد اذعان داشت خیلی از طرح‌های گردشگری به مقاصد از قبل پیش‌بینی شده نرسیده اند و به انحراف رفته اند. دکتر قادری بررسی مجدد مجوزهای صادره را امری اجتناب ناپذیر خواند و اذعان داشت این طرح‌ها باید مجدد بررسی شوند. دکتر قادری با اشاره به لزوم هماهنگی بین همه دستگاههای مرتبط خاطرنشان ساخت گاهی برخی پتانسیل های گردشگری در برخی نقاط وجود دارد اما توان ورود سرمایه‌گذار در این مناطق با مشکلاتی همراه است. وی خاطر نشان ساخت مسیری که گردشگری نباشد سرمایه‌گذاری در آن جواب نمی دهد و انحراف می رود. دکتر قادری رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در مناطق گردشگری را بسیار مهم تلقی کرده و با اشاره به اهمیت گردشگری در مخازن سدها در مسیر گردشگری بودن آنها را عامل مهمی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری که دانست که می تواند با تفاهمی مشترک موجبات اشتغال را فراهم سازد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات