هرگونه توسعه گردشگری در مخازن و منابع آب باید منطبق بر اصول پایداری کمی و کیفی و زیست محیطی منابع آب باشد

هرگونه توسعه گردشگری در مخازن و منابع آب باید منطبق بر اصول پایداری کمی و کیفی و زیست محیطی منابع آب باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری, مدیر عامل شرکت, معاون برنامه‌ریزی و حفاظت و بهره برداری, مدیر دفتر مطالعات پایه و جمعی از معاونین و کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان برگزار گردید درویشی با اشاره به گره خوردن بحث اشتغال با آب و محور توسعه بودن آب بر لزوم تدوین برنامه‌های کارشناسی شده برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های محدود تاکید نمود. وی انجام بهینه فعالیتهای مبتنی بر آب را لازمه برنامه‌ریزی‌های دقیق و درست دانست. درویشی با اشاره به این که پاره ای از سخت‌گیری‌ها برای صدور مجوزها در راستای توفیق در مدیریت آب است, صدور هر گونه مجوز تخصیص آب را تابع یکسری قوانین و مقررات بالادستی, بیلان آب و البته مسائل زیست محیطی دانست. وی با اشاره به دستورالعمل های موجود برای استفاده از مخازن سدها به منظور اهداف گردشگری ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات