مدیریت آب در استان کرمانشاه باید به مدیریت تعاملی و مبتنی بر توسعه تبدیل شود

مدیریت آب در استان کرمانشاه باید به مدیریت تعاملی و مبتنی بر توسعه تبدیل شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مشاور وزیر نیرو در پیگیریهای ویژه, مدیرعامل, معاونین و جمعی از مدیران و روسای گروهها برگزار شد درویشی با اشاره به اهمیت رسیدگی به درخواست های مردمی در بخش آب، بر ایجاد مدیریت تعاملی و مبتنی بر توسعه آب در استان تاکید کرد و مدیریت تقابلی و قرار گرفتن مردم در برابر متولیان آب را شایسته مدیریت بهینه این منابع ندانست. در ادامه نشست مهندس میرزایی با بیانات مبسوط خود آب را متعلق به همه دانست و خاطرنشان ساخت با حفاظت از این منابع و دادن سهم محیط زیست باید مردم را از خدمات بخش آب منتفع ساخت. در ابتدای این نشست شیخی فر مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت با ارائه خلاصه ای از عملکرد شرکت، به انتخاب مدیرعامل توسط فراخوان اشاره کرد و تنظیم سند توسعه مدیریت توسط مدیرعامل منتخب شرکت را ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات