اجرای مدیریت سبز یکی از روش های کنترل هزینه های جاری شرکت

اجرای مدیریت سبز یکی از روش های کنترل هزینه های جاری شرکت

سرپرست امور تدارکات و پشتیبانی شرکت گفت: یکی از روش های کنترل هزینه های جاری دولت ها، مدیریت سبز است که با برخورداری از دستورالعمل و آیین نامه های مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب و انرژی و کاغذ در دستگاه های دولتی کمک می کند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "کوروش همدانیان" با بیان این مطلب اظهار کرد: به منظور مدیریت و کنترل میزان آلودگی ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ در دولت، از سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ موضوع مدیریت سبز یا دولت سبز در قانون بودجه دولت دیده شد . وی بیان کرد: همچنین از سال ۱۳۸۴ موضوع مدیریت سبز به برنامه چهارم توسعه و بعدها به برنامه های پنجم و ششم توسعه وارد شد؛ اما به رغم آنکه مساله مدیریت سبز در دستگاه های دولتی به عنوان یک قانون به تصویب رسید، این مبحث با فراز و نشیب هایی همراه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات