تامین قیر شهرداریهای استان جهت آسفالت معابر مناطق هدف بازآفرینی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان ...

تامین قیر شهرداریهای استان جهت آسفالت معابر مناطق هدف بازآفرینی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات