برنامه های گرامیداشت هفته محیط زیست در خراسان جنوبی تشریح شد

برنامه های گرامیداشت هفته محیط زیست در خراسان جنوبی تشریح شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات