تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور از معاون و جانشین دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  مرکز استان به خاطر اقدامات موثر در زمینه اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات