رفع تصرف از بستر رودخانه آبدر در محل مهرآباد شهرستان شهربابک

با پیگیری امور منابع آب شهرستان شهربابک و همکاری ارگان های مربوطه ۸۰۰ متر از مساحت رودخانه آبدر در محل مهرآباد این شهرستان رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با پیگیری امور منابع آب شهرستان شهربابک و همکاری ارگان های مربوطه ۸۰۰ متر از مساحت رودخانه آبدر در محل مهرآباد این شهرستان رفع تصرف شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات