توقیف دو دستگاه ماشین غیر مجاز حفاری در مرودشت و کازرون

یک دستگاه تراکتور ویک دستگاه کمپرسورغیرمجازتوقیف شد با هشیاری ماموران گشت و نظارت شرکت آب منطقه‌ای فارس و با همکاری نیروی انتظامی، یک دستگاه ماشین غیر مجاز حفاری تراکتوری در مرودشت و یک دستگاه کمپرسور در حال کف‌شکنی چاهی در کازرون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. بر اساس قانون، تمامی شرکت‌های حفاری باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت نیرو باشند، در غیر این صورت از فعالیت دستگاه‌های آنها یا هر دستگاه غیر مجاز دیگر جلوگیری خواهد شد و این اقدامات جهت نظارت بر برداشت آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از افت بیش از پیش سطح این آب‌ها انجام می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات