پیگیری صندوق مشترک سازمان در مورد نحوه انجام بیمه مهندسان

پیگیری صندوق مشترک سازمان در مورد نحوه انجام بیمه مهندسان


پیگیری صندوق مشترک سازمان در مورد نحوه انجام بیمه مهندسان

با حضور نمایندگانی از هیئت رئیسه شورای مرکزی ، هیات امنای صندوق مشترک و کارشناسان مدعو از حوزه بیمه جلسه‌ای در محل شورای مرکزی برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این راستا با توجه به تبیین سیاست های صندوق درباره بیمه های مورد نیاز اعضای جامعه مهندسی در سراسر کشور، خصوصاً در بخش بیمه‌های مسئولیت مهندسی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .
مهندس اسماعیلیان مدیرعامل صندوق مشترک در این باره گفت :باتوجه به ظرفیت جامعه مهندسی در مذاکرات با شرکت‌های بیمه‌ای، نحوه ایجاد بستر مناسب به منظور بهره مندی اعضا از خدمات با کیفیت بالاتر و پرداخت هزینه کمتر مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی در این جلسه نحوه اعتبار سنجی با توجه به ایجاد سامانه کارنامه حرفه ای اعضا به منظور تمایل در صدور بیمه های مسئولیت مهندسی بررسی شد. این گزارش حاکی است :از میان روش‌های متفاوت عرضه بیمه نامه های مورد نیاز جامعه مهندسی از جمله کارگزاری، نمایندگی و یا استفاده از ظرفیت موجود در این بخش خارج از مجموعه صندوق مشترک بحث و تبادل نظر انجام و در نهایت مقرر گردید: کارشناسان پیشنهادهای مکتوب خود را ارائه نمایند.
اسماعیلیان افزود : سامانه ایجاد خدمات بیمه ای الکترونیکی که به صورت ایجاد یک اپلیکیشن تخصصی و سطح دسترسی همه اعضااست، مواردی در جلسه مطرح و مقرر شد : پیشنهاد تکمیلی در این مورد در قالب یک پروپوزال به صندوق مشترک ارائه گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات