ایران، جزو ۲۰ کشور اول دنیا در شاخص تنوع زیستی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات