آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر مبارکه

آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی شهر مبارکه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

منبع خبر

شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه

شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

    نظرات