حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم محفل انس با قرآن کریم واقع در مسجد بادی الله مطهری

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم محفل انس با قرآن کریم واقع در مسجد بادی الله مطهری

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم محفل انس با قرآن کریم واقع در مسجد بادی الله مطهری
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در مراسم محفل انس با قرآن کریم واقع در مسجد بادی الله مطهری
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات