تفاهم نامه مدیریت مشارکتی با انجمن صنفی کشاورزان شهرستان چناران...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: این شرکت با باور عمیقی که به نقش مردم و تشکل های قانونی مردمی دارد به کشاورزان در تشکیل تشکل های قانونی کشاورزی کمک می کند و با تمام توان تشکل های قانونی و نهادهای مردمی را برای مدیریت آب به کمک می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علائی در نشستی که با موضوع انعقاد تفاهم نامه (مدیریت مشارکتی) با کشاورزان شهرستان چناران در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار شد، اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به هزاران دلیل باور دارد که باید مردم و تشکل های قانونی مردمی را در مدیریت آب به میدان بیاوریم و آنها میدان داری کنند.

وی افزود: مسئله آب، مهم ترین مسئله استان است؛ توسعه بی برنامه و ناپایدار استان بدون توجه به ظرفیت های زیست محیطی و بدون حضور موثر مردم در مدیریت آب، توزیع رایگان آب، پرداخت یارانه های پیدا و پنهان و نداشتن طرحی مدون و علمی برآمده از طرح آمایش سرزمین موجب شده تا حجم آب برداشتی از آبخوان های زیرزمینی بسیار بیشتر از میزان مجاز باشد.

وی با بیان اینکه برجسته ترین پیآمدهای توسعه ناپایدار استان نابودی بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب از آبخوان های زیرزمینی استان در ۵۰ سال گذشته است، تاکید کرد: برای مدیریت بحران آب باید مسئله آب به مسئله اصلی هر خراسانی تبدیل شود، همچنین باید با نخبگان و تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در مدیریت آب، به ویژه تشکل های قانونی کشاورزان و نهادهای مردمی به درک و فهم و زبان مشترکی برسیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: در این میان نقش تشکل های قانونی کشاورزان، چون بیشترین حجم آب را برداشت می کنند، بسیار مهم و کلیدی است؛ باید به این مهم توجه داشت که مردم زمانی ما را باور و در حل مسئله آب کمک می کنند و نقش می پذیریند که مسئله، مسئله آنها باشد و نه مسئله ما؛ بنابراین ما باید با آنها گفت و گو کنیم؛ راستگو و درست کردار باشیم؛ به تعهداتمان عمل کنیم؛ عملکرد شفافی داشته باشیم؛ نسبت به عملکرد و وظایف قانونی خود پاسخگو باشیم و به آنها و نظر و خواستشان حرمت گذاریم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان خونخوار و وحشی این آب و خاک می خواهند، بحران آب را به بحرانی سیاسی و امنیتی تبدیل کنند، تصریح کرد: تنها راه موثر جلوگیری از اجرای این فکر و اندیشه پلید و خطرناک کشاندن مردم و تشکل های مردمی به عرصه مدیریت آب است. آگر مردم آب و مدیریت آب را از خود بدانند برای حل مسئله کمک خواهند کرد و کمبودها را تا زمانی که در توزیعش تبعیضی نباشد به جان و دل خواهند پذیرفت.

علائی اضافه کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی و کوچک سازی دولت باید به مردم، نقش و سهم آنها در مدیریت بها داد و تصدی گری ها را به تشکل های قانونی غیر دولتی سپرد. تشکل های قانونی کشاورزی بهترین ظرفیت برای انجام این مهم است.

وی با بیان اینکه باید کار مردم را به مردم بسپاریم زیرا مردم ارزانتر، بهتر، ساده تر و پاکتر و بی حاشیه تر مسئله شان را حل و از دست آوردهایش حفاظت خواهند کرد، ابراز کرد: شرکت آب خراسان رضوی با باور عمیقی که به راهبردهای مهم یادشده دارد به کشاورزان در تشکیل تشکل های قانونی کشاورزی کمک می کند و با دل و جان تشکل های قانونی و نهادهای مردمی را برای مدیریت آب به کمک می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد: خوشبختانه تا کنون چندین تشکل کشاورزی در استان تشکیل شده و انجمن خیرین آب هم برای نخستین بار در دشت نیشابور تشکیل شده است. در همین راستا طرح همیاران آب در استان با حضور موثر دانشگاه فردوسی، نخبگان و خبرگان کشاورزی، نهادهای مردمی، دستگاه های اجرایی و قضایی با مدیریت ارزشمند استاندار فرهیخته نهایی شده و در هفته آینده با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو به تصویب خواهد رسید و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است، در پایان این نشست بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت تعاونی کشاورزان شهرستان چناران به مدیریت اقای مهندس برادران حسینی، از کشاورزان خبره و پیشرو استان تفاهم نامه ای منعقد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات