مسئله آب فرابخشی است و راه حل های آن هم باید فرابخشی حل شود

مسئله آب فرابخشی است و راه حل های آن هم باید فرابخشی حل شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل معاونین حفاظت و بهره برداری و برنامه ریزی اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان و جمعی از مدیران و کارشناسان بخش‌های مرتبط و به میزبانی معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار گردید ، دکتر داود رضا عرب مدیر موسسه پژوهشی راهبرد دانش پویا به عنوان سخنران در بحث سازگاری با کم آبی پرداخت در این جلسه شهلایی مشاور مدیرعامل و مرادی معاون حفاظت و بهره برداری مباحثی را در زمینه سازگاری با کم آبی به عنوان یکی از برنامه های مهم برای حفاظت از منابع آب مطرح نمودند، در ادامه دکتر عرب، آب را مسئله‌ای فرابخشی دانست که در همه ابعاد فنی اجتماعی اقتصادی و سیاسی نفوذ یافته است وی این فرابخشی بودن و مدیریت آن را نیازمند راه‌حل‌های فرابخش و همکاری های بهینه ساز همه سازمانها و نهادهای درگیر دانست ، دکتر عرب ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات