تفاهم نامه مدیریت مشارکتی با انجمن صنفی کشاورزان شهرستان چناران منعقد شد

تفاهم نامه مدیریت مشارکتی با انجمن صنفی کشاورزان شهرستان چناران منعقد شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: این شرکت با باور عمیقی که به نقش مردم و تشکل های قانونی مردمی دارد به کشاورزان در تشکیل تشکل های قانونی کشاورزی کمک می کند و با تمام توان تشکل های قانونی و نهادهای مردمی را برای مدیریت آب به کمک می گیرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علائی در نشستی که با موضوع انعقاد تفاهم نامه (مدیریت مشارکتی) با کشاورزان شهرستان چناران در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار شد، اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به هزاران دلیل باور دارد که باید مردم و تشکل های قانونی مردمی را در مدیریت آب به میدان بیاوریم و آنها میدان داری کنند. وی افزود: مسئله آب، مهم ترین مسئله استان است؛ توسعه بی برنامه و ناپایدار استان بدون توجه به ظرفیت های زیست محیطی و بدون حضور موثر مردم در مدیریت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات