ویژه برنامه های هفته محیط زیست درخراسان رضوی تشریح شد.

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات