تحقق آرمان های شرکت آب منطقه ای با برگزاری جلسات شورای اداری

«محمدمهدی جوادیان زاده» در جلسه شورای اداری گفت: با برگزاری جلسات شورای اداری آرمان های شرکت آب منطقه ای تحقق می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، جلسه شورای اداری روز یک شنبه دوازدهم خردادماه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، معاونین و مدیران واحدها در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

جوادیان زاده در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری شورای اداری در شرکت، اظهار کرد: در گذشته که شورای اداری آب منطقه ای به صورت فصلی برگزار می گردید به این نتیجه رسیدیم که برگزاری این جلسه در سطح گسترده تر و با حضور سایر مدیران باعث می شود با همفکری دیگر اعضا، اهداف و چشم اندازهای موثرتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکیدبر لزوم توجه بیش از پیش به برگزاری جلسات شورای اداری، افزود: در این صورت تصمیم گیری ها در راستای رفع مشکلات مردم و تحقق آرمان های شرکت با سرعت بیشتری انجام می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد  در ادامه به اهداف شرکت در سیستم مدیریت یکپارچه اشاره کرد و گفت: استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت آب منطقه ای یزد نیز یکی از اقدامات مهم برای تحقق آرمان های این شرکت است که در بخش های مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت انرژی فعالیت می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره گیری از سیستم مدیریت یکپارچه باعث افزایش اثربخشی و کارایی در شرکت و افزایش بهره وری می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات