انتصاب مهندس یوسف رضاپور بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت...

دکتررضا اردکانیان وزیر محترم نیرو طی حکمی مهندس یوسف رضاپور، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان را بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان منصوب کرد .

برنامه ریزی به منظور ارتقای جایگاه صنعت آب وبرق و سطح خدمات رسانی به مردم و.... از حیطه وظایف این شورا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات