افزایش ۷۱ درصدی بارش‌های گلستان تا پایان اردیبهشت

افزایش ۷۱ درصدی بارش‌های گلستان تا پایان اردیبهشت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، حسن فرازجو اظهار کرد: مقدار بارش در حوضه گرگانرود ۷۳ درصد، اترک در استان گلستان ۷۲ درصد، قره‌سو ۵۶ درصد، نکارود ۳۳درصد و خلیج گرگان ۷۱ درصد نسبت به بلندمدت افزایش نشان می دهد.
وی افزود: میزان تبخیر تجمعی از مهر ۹۷ لغایت اردیبهشت ۹۸ در ایستگاه معرف دشت حوضه آبریز قره سو- گرگانرود ۵۲۶  میلی متر است که نسبت به آمار بلندمدت که ۵۷۴ میلی متر است، کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد. در ایستگاه معرف ارتفاعات منطقه، میزان تبخیردر دوره مذکور، ۱۹۷ میلی متر اندازه‌گیری شده که نسبت به آمار بلند مدت که ۳۳۳ میلی‌متر است، کاهش ۴۱ درصدی را نشان می دهد.
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: روان‌آب اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین ۴۸ تا ۲۷۰ درصد نسبت به آمار دوره بلندمدت افزایش نشان می دهد.
همچنین ذخیره آبخوان کم‌عمق استان در مقایسه با دوره آماری بلندمدت، روند افزایش داشته است. اما ذخیره آبخوان عمیق استان همچنان نسبت به متوسط دوره آماری، حدود ۷ میلیون مترمکعب کاهش نشان می دهد.


لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات