مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، معرفی شد. به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مهندس سید عقیل مرتضوی مدیرعامل جدید این شرکت در سخنانی، تلاش و فعالیت در راستای ماموریتها و وظایف شرکت آب منطقه ای و سند توسعه استان را از برنامه های خویش اعلام کرد. او گفت: تنظیم سند سازگاری با کم آبی یکی از فعالیتهای مهم برای تحقق و ماموریتهای شرکت آب منطقه ای در استان است که همکاری تمامی دستگاههای مرتبط را می طلبد. وی بالا بودن مصرف آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین چالشهای مدیریت منابع آب استان ذکر کرد و گفت: اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی چالش دیگر مهم مدیریت این منابع است که باید با برنامه منسجم این چالشها مرتفع شود. مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات