برگزاری جلسه تعیین تکلیف گنجینه آب شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری جلسه تعیین تکلیف گنجینه آب شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه ای با محوریت تعیین تکلیف گنجینه آب شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ با محوریت تعیین تکلیف گنجینه آب شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید. در این جلسه نسبت به مسائل مختلف از جمله راه اندازی مجدد گنجینه آب و مسئولیت آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات