تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی؛ تا نیمه سال جاری

تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی؛ تا نیمه سال جاری


تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی بر پایه ارزش گذاری خدمات هر یک از رشته های هفتگانه در دستور کار کمیته راهبری شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

جلسه کمیته راهبری مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی تشکیل شد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه که با حضور مشاور طرح برگزار شد، موضوعات متعددی از جمله: شرح خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه، شیوه قیمت گذاری خدمات مهندسی، شیوه ارزش پذیری نظام مسئولیتی و نحوه محاسبه ارزش افزوده خدمات مهندسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر مجربی کرمانی دبیر اجرایی شورای مرکزی در این نشست ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه زمانبندی مصوب حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۸ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی برای اولین بار و با هدف صیانت از ارزش افزوده خدمات مهندسان در صنعت ساختمان، تدوین و به وزارت راه و شهرسازی اعلام گردد .
به گفته وی، در شیوه جدید قیمت گذاری خدمات مهندسی که مبنای محاسبه تعرفه خدمات طراحی و نظارت در رشته های هفتگانه خواهد بود، سعی در برآورد علمی و دقیق هرخدمت مهندسی فارغ از هزینه های کلی ساختمان  و یا هر نوع ارتباط رشته ای خواهد شد.
دکتر مجربی افزود: در این زمینه از تجارب نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین شاخص ها و مبانی ارزشگذاری خدمات استفاده خواهیم کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات