پیگیری ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشور در شورای مرکزی سازمان

پیگیری ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشور در شورای مرکزی سازمان


پیگیری ایجاد شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشور در شورای مرکزی سازمان

درجلسه کارگروه کارشناسی شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشورکه باحضور دکتر مجربی دبیر اجرایی شورای مرکزی، و عضو کمیته راهبری تفاهم نامه دو جانبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، نحوه ارتباط اعضای سازمانهای نظام مهندسی کشور با شبکه و همچنین نحوه دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاری ایده ها بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه پس از توضیحات دکتر زند حسامی نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهندس طاهری اصل مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان کشور، نحوه رشد و تجاری سازی ایده ها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که تنی چند از مدیران انفورماتیک سازمان های نظام مهندسی کشور و کارشناسان حوزه نوآوری نیز حضور داشتند در خصوص ارتباط اعضای شبکه با موسسات و نهادها و شرکت‌های دانش بنیان و نیز ساختارهای مرتبط با رشد استارتاپ های حوزه صنعت ساختمان و نحوه دسترسی اعضای شبکه و کلیه ذی نفعان حوزه ساخت و ساز کشور به ایده ها و مراحل و فلوچارت عملکردی شبکه مورد بررسی و نقد قرارگرفت،
شایان ذکر است شبکه مذکور پیش زمینه ایجاد مراکز نوآوری صنعت ساختمان کشور می باشد که طی دو سال گذشته با پیگیریها و همکاریهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای مرکزی نظام مهندسی کشور پیگیری گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات