برگزاری سومین جلسه کار گروه مدیریت پسماند شهر گنبکی با موضوع سایت زباله شهر، ساماندهی و جمع اوری ضایعات وهمچنین آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی

برگزاری سومین جلسه کار گروه مدیریت پسماند شهر گنبکی با موضوع سایت زباله شهر، ساماندهی و جمع اوری ضایعات وهمچنین آموزش و ترویج فرهنگ زیست محیطی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات