تایید و تصویب سند همیاران آب خراسان رضوی

تایید و تصویب سند همیاران آب خراسان رضوی

جلسه تایید و تصویب سند همیاران آب خراسان رضوی در دفتر استاندار برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، طبق این سند که برنامه های سازگاری با کم آبی را هم در بر می‌گیرد، قرار است با اجماع همه ذینفعان در شهر به شهر و حوزه به حوزه تا سال ۱۴۰۵ ، برداشت های بیش از میزان تجدید پذیر آبهای زیر زمینی به صفر - نقطه سر به سر با آب تجدید پذیر - و از ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰ این برداشتها به ۷۵ درصد مقدار آب تجدید پذیر برسد ساختار اجرایی پیش بینی شده در این سند ، شورایی راهبردی با عضویت دستگاههای اجرایی مرتبط با آب و محیط زیست ،نماینده تشکلهای کشاورزی، جمعیت ناجیان آب به عنوان نماینده سمن های محیط زیستی با ریاست استاندار و نظارت دانشگاه فردوسی است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسئولیت اجرا را بعهده دارد. چهار کمیته و کمیسیونهای ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات