اطلاعیه۳ -آنی -بسیارمهم مدیریت بحران در خصوص افزایش دمای استان

اطلاعیه۳ -آنی -بسیارمهم مدیریت بحران در خصوص افزایش دمای استانپیرواطلاعیه مورخ سیزدهم خرداد این اداره کل وبا توجه به اطلاعیه ۱۶ مورخ ۱۶ خرداد ۹۸هواشناسی خوزستان
در خصوص استقرار هوای گرم درسطح استان حداقل تا اواخرهفته آینده که وقوع دمای ۵۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر بویژه در شهرهای اهواز و حومه ، آبادان ، شوش ، امیدیه ، بستان و شوشتر مورد انتظار می باشد. همچنین طی روزجاری شانزدهم خرداد لغایت صبح سه شنبه هفته آینده ۲۱ خرداد ۹۸ شاهد جنوبی شدن جریانات و افزایش رطوبت از اوایل شب تا اوایل صبح در شهرهای ساحلی و جنوبی استان بویژه ماهشهر و هندیجان؛خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به اتخاذتمهیدات وانجام اقدامات لازم دراین خصوص؛ برقراری کشیک شبانه روزی وآماده باش نمودن وحضورواحدهای تابعه سطح استان وشهرستان درمحل کار؛اتخاذ تدابیر لازم جهت پایداری خطوط وشبکه برق وجلوگیری از قطع برق ؛آماده به کارنمودن امکانات لازم به منظورآمادگی مقابله با هرنوع حادثه احتمالی ؛اطلاع رسانی به شهروندان بویژه افرادساکن درمناطق درمعرض رخداد دما ورطوبت بالا جهت رعایت اصول ایمنی و نکات بهداشتی مانندعدم ترددغیرضروری و درصورت لزوم استفاده از وسایل ایمنی مانند کلاه وعینک آفتابی وسایر وسایل ایمنی وتوصیه به صرفه جویی درمصرف آب وبرق وسایرتدابیرلازم جهت پیشگیری یا کاهش آثارحوادث احتمالی اقدام لازم معمول وگزارش اقدامات بعمل آمده را به این اداره کل ارسال نمایند.
کیامرث حاجی زاده
مدیرکل مدیریت بحران استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات