حضور رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان در مراسم نماز جمعه و پاسخگویی به مسائل زیست محیطی مردم

حضور رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان در مراسم نماز جمعه و پاسخگویی به مسائل زیست محیطی مردم

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات