اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک اراک

اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک اراک

در بازدید نصر اللهی سرپرست شهرداری منطقه یک اراک به همراه عابدی سرپرست اجراییات، از محدوده خدماتی منطقه از جمله خیابان دانشگاه، بهزیستی، شهر صنعتی،هپکو ،منطقه حسین آباد واقع در جاده خمین، در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه، بحث و بررسی صورت پذیرفت.
نصراللهی سرپرست شهرداری منطقه یک اراک، اظهار داشت:یکی از مهمترین اهداف شهرداری رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی می باشد که از طریق سامانه ۱۳۷ که پل ارتباطی بین شهروندان و مدیریت شهری است، صورت می پذیرد .
وی افزود :در همین راستا و با توجه به اولویت های منظور شده در این منطقه، عوامل اجرایی به صورت شبانه روز در حال خدمات رسانی هرچه بیشتر به شهروندان گرامی می باشند و از جمله موارد انجام شده توسط عوامل اجرایی منطقه می توان به ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر کوی مصطفی خمینی( بهار ۱۰ الی ۱۲)، خیابان علامه جعفری_ روبروی دکل همراه اول(گلستان ۲۲) و همچنین خیابان رازی ۱۳ واقع در بلوار قدس اشاره کرد.
نصراللهی سرپرست شهرداری منطقه یک اراک، در خصوص اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک اراک ، اظهار داشت:یکی از مهمترین اهداف شهرداری رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی می باشد که از طریق سامانه ۱۳۷ که پل ارتباطی بین شهروندان و مدیریت شهری است، صورت می پذیرد .
وی افزود :در همین راستا و با توجه به اولویت های منظور شده در این منطقه، عوامل اجرایی به صورت شبانه روز در حال خدمات رسانی هرچه بیشتر به شهروندان گرامی می باشند و از جمله موارد انجام شده توسط عوامل اجرایی منطقه می توان به ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر کوی مصطفی خمینی( بهار ۱۰ الی ۱۲)، خیابان علامه جعفری_ روبروی دکل همراه اول(گلستان ۲۲) و همچنین خیابان رازی ۱۳ واقع در بلوار قدس اشاره کرد.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات