تقدیر وزیر نیرو از شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه : دکتر اردکانیان وزیر نیرو با اهدای لوح از زحمات بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و مجموعه همکاران و عوامل اجرای ذیربط دراجرایی تحقق اهداف صنعت آب کشور وپیشبرد وبهره برداری از طرح های توسعه منابع آب وخاک استان کرمانشاه بویژه سد مخزنی شرفشاه وسد مخزنی وشبکه جامیشان تقدیر بعمل آوردند.

دراین لوح تقدیر آمده است: توسعه وبالندگی صنعت آب و دستیابی به قله های پیشرفت مرهون تلاش خالصانه وکوشش ثمر بخش کارکنان متعهد ومتخصص و درایت و راهبری مدیران توانمندی است که دانش، تجربه وعمر گران بهای خود را صرف پویایی وترفیع این صنعت نموده اند.

بدینوسیله از مشارکت آن شرکت در راستای تحقق اهداف صنعت آب کشور و پیشبرد و بهره برداری از طرح های توسعه منابع آب وخاک استان کرمانشاه بویژه سد مخزنی شرفشاه، سد مخزنی وشبکه جامیشان تقدیر وتشکر می نمایم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات