اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محلات قلعه و نصیرآباد

اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / محلات قلعه و نصیرآباد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات