به شدت با چاه های غیرمجاز برخورد می کنیم

در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و برخورد با تخلفات در زمینه برداشت آب‌های زیرزمینی و تخریب بستر و حریم رودخانه‌ها، ۲ حلقه چاه غیر مجاز مسدود و ۳ دستگاه لودر و بیل مکانیکی و دو عملیات خاک‌برداری در استان توقیف شد. این دو حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی مربوط به روستای بیدگل ابرج مرودشت بودند که با حکم مقام مقضایی مسدود شدند . یک دستگاه بیل مکانیکی نیز در روستای ولی‌آباد ارسنجان به علت حفاری و خاک‌برداری غیر مجاز توسط ماموران گشت و بازرسی این شرکت شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل شد؛ همچنین ماموران بازرسی شرکت از عملیات خاک‌برداری غیر مجاز در بستر رودخانه کنار سبز دبیران زرین‌دشت و رودخانه فورگ داراب نیز جلوگیری کردند . در بخش مرکزی جهرم نیز دو دستگاه لودر که در حال خاک‌برداری غیر مجاز از بستر رودخانه‌ای بودند، توقیف و به پارکینگ منقل شدند ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات