مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در «سامد» پاسخگوی مردم است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در «سامد» پاسخگوی مردم است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات