محمد جواد اشرفی در جلسه معارفه خود، تحقق و دستیابی به اهداف سازمان حفاظت محیط زیست را اولویت های کاری خود اعلام کرد.
   
   دستیابی به اهداف کلی سازمان از اولویت های کاری مدیر کل جدید محیط زیست خوزستان

محمد جواد اشرفی در جلسه معارفه خود، تحقق و دستیابی به اهداف سازمان حفاظت محیط زیست را اولویت های کاری خود اعلام کرد. دستیابی به اهداف کلی سازمان از اولویت های کاری مدیر کل جدید محیط زیست خوزستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات