برگزاری جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی با حضور استاندار، مدیرکل حفاظت محیط زیست وجمعی از مسولین استان کرمان

برگزاری جلسه کارگروه استانی سازگاری با کم آبی با حضور استاندار، مدیرکل حفاظت محیط زیست وجمعی از مسولین استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات