بازدید اعضای شورای حفاظت منابع آب سیرجان از مسیر رودخانه تنگوئیه

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سیرجان به منظور بررسی وضعیت حوضه آبریز سد تنگوئیه، میزان آب ورودی و همینطور وضعیت کشاورزی روستاهای بالا دست سد از مسیر رودخانه تنگوئیه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ اعضاء شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سیرجان به منظور بررسی وضعیت حوضه آبریز سد تنگوئیه، میزان آب ورودی و همینطور وضعیت کشاورزی روستاهای بالا دست سد از مسیر رودخانه تنگوئیه بازدید و مقرر گردید مشاهدات انجام شده جهت ارائه راهکار و اتخاذ تصمیم در جلسه شورای حفاظت منابع آب مطرح گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات