برگزاری جلسه در خصوص نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی در شرکت آب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای تبیین اهداف و وظایف اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی و همچنین هماهنگی جهت حضور و معرفی رویداد ملی نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی در هفته اول تیرماه همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب ، جلسه ای با حضور اعضای کارگروه مذکور در محل سالن شهید خلیفه شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

مهندس نجفلو ،رئیس گروه آب سطحی شرکت آب منطقه ای زنجان در خصوص این نشست اظهارکرد: بر اساس ضرورت، حضور فعال و همکاری تمامی ارگان ها ، ادارات و سازمان های ذی مدخل در نمایشگاه مذکور مورد تاکید وزارت نیرواست و از این رو انتظار می رود بصورت گسترده و شایان ذکر در این نمایشگاه تخصصی شرکت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات