پایان سرریز سدسفیدرود

پایان سرریز سدسفیدرود

مرتضی میرزائی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیلان در پانزدهمین جلسه سازگاری با کم آبی گفت: سرریز سفیدرود پس از ۶۳ روز پایان یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت اظهار داشت: حجم مخزن سدسفیدرود هم اکنون ۱۰۲۴ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که ۸۰۶ میلیون متر مکعب بوده افزایش ۱۱ درصدی را نشان می دهد. وی اعلام نمود با توجه به اتمام سر ریز سد سفیدرود و در جهت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نوبت بندی آبگذاری کانال ها براساس شرایط انجام خواهد شد. میرزائی ادامه داد میزان ورودی به سد سفیدرود هم اکنون ۱۲۵ متر مکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۲۱۳ متر مکعب بر ثانیه است که تا کنون یک میلیاردو ۱۱۶ میلیون متر مکعب از سد سفیدرود جهت آبیاری شالیزارهای استان در کانال ها آبگذاری شده ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات