آقای مهندس حیدر داودیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران منصوب شد.

آقای مهندس حیدر داودیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران طی حکمی از سوی مهندس محمد حاج رسولی ها نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران آقای مهندس حیدر داودیان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران انتخاب شد. در این حکم با اشاره به مفاد بند ۴ ماده ۱۳ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و همچنین اشاره به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند نامبرده به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی آقای مهندس داوودیان به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ به این سمت منصوب شد. شایان ذکر است مهندس حیدر داودیان هم اکنون مسئولیت معاونت طرح توسعه را در شرکت آب منطقه ای استان مازندران نیز عهده دار می باشد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات