پذیرش بدون آزمون «دانشجویان ممتاز» در دانشگاه علم‌ و صنعت‌

پذیرش بدون آزمون «دانشجویان ممتاز» در دانشگاه علم‌ و صنعت‌

دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها را بدون آزمون در دوره کارشناسی‌ ارشد ‌پذیرش ‌می‌کند.www.bananews.ir

به گزارش بنانیوز به نقل از خبرگزاری فارس، دانشگاه علم‌ و صنعت مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره پذیرش دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی سایر دانشگاه‌های کشور، تعداد محدودی از دانشجویان ورودی ۸۶ دانشگاه‌های مادر را که تمامی شرایط ذیل را احراز کنند، بدون آزمون ورودی برای ورود به دوره‌های کارشناسی‌ ارشد جذب می‌کند.

بنابراین گزارش، دارا بودن حداقل معدل ۱۶ و گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی در مقطع کارشناسی دوره روزانه حضوری و اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۹۰ و دارا بودن رتبه ۱ الی ۵ در میان ورودی‌های ۸۶ از دانشگاه‌های مادر، شرایط پذیرش دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها در دوره کارشناسی‌ارشد بدون آزمون در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در‌ دانشگاه علم و صنعت است.

متقاضیان می‌بایست ‌فرم درخواست خود را ‌‌تا تاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۸۹ ارائه کنند.

 

 

    نظرات