شعبه تخصصی دادگاه محیط زیست در چهارمحال و بختیاری ایجاد خواهد شد

شعبه تخصصی دادگاه محیط زیست در چهارمحال و بختیاری ایجاد خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات