حضور کارشناس کرمان درجشنواره شعر و داستان منطقه ای «همسایه با طبیعت» استان فارس و اخذ لوح شایسته تقدیر

حضور کارشناس کرمان درجشنواره شعر و داستان منطقه ای «همسایه با طبیعت» استان فارس و اخذ لوح شایسته تقدیر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات