تفریغ بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بررسی شد

تفریغ بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بررسی شد

در سومین جلسه کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر اراک در هفته جاری، به ریاست ایرج رضایی و با حضور اعضای شورا، معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، اعضای کمیسیون موضوع ادامه تفریغ بودجه تلفیقی سال ۹۷شهرداری و سازمان های تابعه را در دستور کار قرار دادند و تفریغ بودجه سازمان حمل و نقل و بار و مسافر با حضور مدیر عامل و مدیرمالی سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه اعضای کمیسیون در رابطه با این تفریغ بودجه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و مققر شد،موضوع تفریغ بودجه در نهایت در جلسات بعدی پیگیری نهایی شود.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات