رفع تصرف هزار مترمربع از رودخانه قدرت آباد چاه ملک ریگان

تصرفات صورت گرفته در رودخانه قدرت آباد چاه ملک از توابع شهرستان ریگان شناسایی و با اخذ دستور از مقام محترم قضایی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط به میزان هزار مترمربع از این تصرفات که در بستر رودخانه قرار داشته اند آزادسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، تصرفات صورت گرفته در رودخانه قدرت آباد چاه ملک از توابع ریگان توسط امور منابع آب این شهرستان شناسایی و با اخذ دستور از مقام محترم قضایی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط به میزان هزار مترمربع از این تصرفات که در بستر رودخانه قرار داشته اند آزادسازی شد.

مهندس باشتمن مدیر امور منابع آب ریگان در این رابطه گفت: متاسفانه بدلیل عدم آگاهی مردم از خطراتی که در زمان سیلاب ممکن است جان و مال آنها را تهدید نماید اقدام به تصرف بستر و حریم رودخانه ها می نمایند و بدلیل حاصل خیز بودن رسوبات رودخانه ای بیسشتر تصرفات به صورت کشاورزی انجام می پذیرد.

وی افزود: همین امر در زمان وقوع سیلاب باعث مسدود شدن مسیر طبیعی و به هم ریختن مورفولوژی رودخانه می شود که تشدید سیلاب و تهدید مناطق مسکونی را در پی خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات